top of page
KakaoTalk_20201124_200029223.jpg

B-yond


마케팅

커뮤니케이션사업부

Lĩnh vực Truyền thông và Marketing

베트남에서의 브랜드 운영에 필요한

마케팅과 홍보 대행

Bộ phận tiếp thị quảng bá và

vận hành thương hiệu tại Việt Nam

웹사이트 제작, 팬페이지 운영,

각종 마케팅 채널을 통한 홍보,

영상 & 화보 제작

Tạo website, vận hành fanpage

Quảng bá thương hiệu thông qua Marketing

Quay phim và chụp ảnh

bottom of page