top of page


Ju:cy Qu:et 쥬:씨 큐:엣


​코스메틱 브랜드 사업부 

Thương hiệu Mỹ phẩm 

동남아 여성을 타겟으로 하는 

 K-Beauty 브랜드 운영 

Thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc

dành riêng cho phụ nữ Đông Nam Á

상품 개발&제조 전과정은 한국에서 진행

유통 & 마케팅 전과정은 동남아 현지 진행

Quá trình phát triển sản phẩm 

và sản xuất tại Hàn Quốc

Phân phối và marketing tại thị

trường Đông Nam Á.

bottom of page