top of page
Untitled

Nora Education


유학 사업부 

Lĩnh vực Du học

한국, 독일, 일본 유학 전문
Du học Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản

베트남 국립 대학
Thai Nguyen University 산하
공식 유학원
Trực thuộc khoa Quốc tế đại học Thái Nguyên,
một trong năm trường trọng điểm quốc gia.

bottom of page